nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Đổi mới mô hình tổ chức và cơ chế quản lý khai thác và bảo vệ CTTL - Kinh nghiệm ở dự án thủy lợi Bắc Vàm Nao, tỉnh An Giang

(10:38:36 AM 30/11/2015)

Đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế chính sách QLKT CTTL nhằm nâng cao hiệu quả họat động của các hệ thống thủy lợi hiện có là nhiệm vụ quan trọng đang được Bộ NN&PTNT chỉ đạo thực hiện. Bài viết sau đây của PGS.TS.Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi sẽ giới thiệu mô hình và cơ chế QLKT hệ thống CTTL tại dự án thủy lợi Bắc Vàm Nao, tỉnh An Giang để cùng chia sẻ kinh nghiệm với các vùng và địa phương khác góp phần nâng cao hiệu quả họat động của các CTTL hiện có phục vụ tốt SXNN, dân sinh KT-XH.

  • Banner dưới tin mới 4
  • top