nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

TÁI CƠ CẤU NGÀNH THỦY LỢI, NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN

(14:14:45 PM 14/07/2016)

Sau hơn một năm triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi và chính quyền địa phương bước đầu đã đạt được một số kết quả tốt. Các địa phương đã tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, nội dung của đề án và xây dựng đề án hoặc kế hoạch hành động chi tiết ở địa phương

 

Triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ  trọng tâm theo kế hoạch đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt như: soát điều chỉnh qui hoạch, rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh đầu tư công.v.v. Toàn ngành đã có bước chuyển biến mạnh về nhận thức, tư duy và hành động với các nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới. Tuy vậy, vẫn còn một số địa phương chưa quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện đề án. Để đánh giá kết quả đạt được, làm rõ một số tồn tại, hạn chế làm cơ sở đề xuất điều chỉnh bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi trong những năm tới, Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi được giao nhiệm vụ khảo sát đánh giá kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Thủy lợi. Bài viết xin giới thiệu tóm tắt một số kết quả đã đạt được và kiến nghị một số nhiệm vụ thực hiện trong những năm tới.

 

 

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top