nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

(15:07:45 PM 09/12/2015)

Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top