nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Văn bản số 1346/TTr-BNN-KHCN về Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới 2011-2015

(16:54:40 PM 09/12/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 18/5/2011 đã có tờ trình số 1346/TTr-BNN-KNCN trình Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top