nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Tổng cục Thủy lợi tổ chức họp báo về Dự án Luật Thủy lợi

(09:15:07 AM 28/11/2016)

Ngày 24/11/2016, dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục Thủy lợi tổ chức họp báo về Dự án Luật Thủy lợi.

 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - PGS, TS. Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì, phát biểu tại buổi họp báo

Tham dự cuộc họp báo có đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng cục (Vụ Quản lý công trình thủy lợi & ATĐ, Vụ Quản lý nguồn nước & NSNT,...) và nhiều báo, đài truyền hình: Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội, Báo Đại biểu nhân dân, VOV, TTXVN, Báo Nông nghiệp Việt Nam, ....

Luật Thủy lợi đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp Thứ 2 Quốc hội Khóa IV. Đa số các đại biểu Quốc hội đều cho rằng cần thiết phải ban hành Luật Thủy lợi và cơ bản thống nhất với nội dung của Dự thảo Luật. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến của đại biểu và phóng viên đề nghị làm rõ về việc thực hiện cơ chế giá dịch vụ thủy lợi có làm tăng chi phí sản xuất không? Có ảnh hưởng đến đời sống của nông dân không? Các chính sách đối với các hộ nghèo, vùng khó khăn như thế nào? Ở các nơi chưa có công trình thủy lợi thì sao? Lộ trình thực hiện như thế nào?

1. Việc chuyển từ thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi là một nội dung mới của Luật Thủy lợi, được quy định như sau:

- Việc chuyển từ thủy lợi phí sang giá dịch vụ thủy lợi là một bước để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nhằm đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý cung cấp dịch vụ công theo cơ chế thị trường và đã được quy định tại Luật Phí và lệ phí 2015. Cơ chế giá dịch vụ thủy lợi sẽ là cơ sở pháp lý để thu đúng, thu đủ từ các dịch vụ thủy lợi phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng thu cho ngân sách nhà nước để tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi cho khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt và yêu cầu sử dụng nước ngày càng cao.

Đồng thời, cơ chế này sẽ khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế khác tham gia hoạt động thủy lợi, tạo động lực cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tốt hơn và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Điển hình có thể kể đến hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa là hệ thống thủy lợi lấy nước từ sông Bé (Bình Phước) có vùng hưởng lợi trên địa bàn 4 tỉnh Tây Ninh, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương.

Ngoài việc cấp nước cho khoảng 108.000 ha đất nông nghiệp, hàng năm công trình còn cấp khoảng 500 triệu m3 nước thô cho công nghiệp và dân sinh (TP. HCM 159 triệu m3, Tây Ninh 67 triệu m3, Bình Dương 171 triệu m3, Bình Phước 57 triệu m3 và Long An 46 triệu m3), kết hợp phát điện, khai thác du lịch sinh thái, trồng rừng bán ngập, nuôi trồng thuỷ sản, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Hiện nay, ngân sách nhà nước hàng năm cấp khoảng 51 tỷ đồng (cấp bù thủy lợi phí, sửa chữa lớn) cho Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa, nếu chuyển sang cơ chế giá thì có thể thu được kinh phí lên tới 1000 tỷ đồng /năm. Với nguồn thu này, Nhà nước không cần phải cấp kinh phí cho hoạt động quản lý, bảo vệ công trình mà còn có kinh phí để đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cho các địa phương, đặc biệt cho các vùng khó khăn.

Thực hiện cơ chế giá sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội, từ thủy lợi “phục vụ” sang “dịch vụ”; gắn trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ thủy lợi và bên sử dụng dịch vụ thủy lợi; giúp người sử dụng dịch vụ hiểu rõ bản chất nước là hàng hóa, coi dịch vụ thủy lợi là chi phí đầu vào trong sản xuất, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm. Đồng thời, việc thực hiện cơ chế “giá dịch vụ thủy lợi” cũng để bảo đảm phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, vì Luật Phí và Lệ phí không quy định “thủy lợi phí”.

Nhà nước sẽ tiếp tục có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt đối người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; hộ nghèo, cận nghèo và người dân tc thiểu số. Vì vậy sẽ không làm tăng chi phí sản xuất, không ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân.

- Về lộ trình thực hiện cơ chế giá dịch vụ thủy lợi: Theo quy định của Luật Phí và Lệ phí (2015) thì không còn phí dịch vụ thủy lợi. Do vậy, giá dịch vụ thủy lợi được thực hiện theo pháp luật về giá.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội nói chung và cho sản xuất nông nghiệp nói riêng, Dự thảo Luật tiếp thu, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 37 và Điều 38 giao Chính phủ quy định cụ thể lộ trình thực hiện về giá dịch vụ thủy lợi và miễn, giảm tiền sử dụng dịch vụ thủy lợi để bảo đảm tính khả thi và phù hợp khả năng của nền kinh tế theo hướng không thấp hơn các chính sách hiện tại.

2. Ngoài ra, Luật Thủy lợi còn quy định các vấn đề mới như sau:

- Xã hội hóa trong đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Do ngân sách nhà nước có hạn, không thể đáp ứng nhu cầu đầu tư công trình thủy lợi, đặc biệt đối với các hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Chính sách xã hội hóa sẽ tạo động lực cho khu vực tư nhân, cộng đồng tham gia vào đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác công trình thủy lợi, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Dự thảo Luật quy định theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đặc biệt là công trình có quy mô nhỏ. Quy định tại Dự thảo Luật nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội tham gia công tác thủy lợi sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thủy lợi, phát huy tối đa hiệu quả và kéo dài tuổi thọ của công trình, nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

- Quy định chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan quản lý nhà nước

Hiện nay, nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi được giao cho các Công ty Khai thác công trình thủy lợi, nên Công ty vừa là chủ quản lý, vừa thực hiện nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi, hoạt động theo cơ chế giao kế hoạch, dẫn đến thiếu động lực cạnh tranh, bộ máy ngày càng phình to, năng suất, hiệu quả của công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi thấp, công trình thủy lợi tiếp tục bị xuống cấp.

Để chuyển công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo cơ chế thị trường, thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu và chuyển giao công trình thủy lợi (theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích), đòi hỏi phải chuyển chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan quản lý Nhà nước.

Với quy định này, chủ quản lý công trình thủy lợi sẽ tổ chức lựa chọn đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo hình thức đặt hàng, đấu thầu, tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các tổ chức của nhà nước và các thành phần kinh tế khác trong hoạt động khai thác công trình thủy lợi. Đối với các công trình thủy lợi chuyển giao cho tổ chức thủy lợi cơ sở sẽ do các thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở quyết định quản lý, vận hành.

Một số hình ảnh buổi họp báo:

 

PGS, TS. Đoàn Thế Lợi – Viện trưởng Viện Kinh tế Quản lý Thủy lợi (Viện KHTLVN) phát biểu tại buổi họp báo

Theo tongcucthuyloi.gov.vn

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top