nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 214/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT

(16:39:32 PM 09/12/2015)

Ngày 15 tháng 02 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 214/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 Theo quyết định này Bộ có  65 đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong đó có 36 trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp; 12 Viện; 13 Ban Quản lý. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Đề án Thành lập Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, III và Viện Nghiên cứu Hải sản. Như vậy  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ còn lại  9 viện nghiên cứu khoa học là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top