nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư số 40/2011/TT-BNNPTNT Quy định năng lực tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác CTTL

(16:19:09 PM 09/12/2015)

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi nghiên cứu Quy định năng lực tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình Thủy lợi đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tu số 40/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 5 năm 2011

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top