nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư qui định kiểm tra công tác đấu thầu

(15:49:41 PM 09/12/2015)

Ngày 04/01/2011 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top