nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông Tư 56 Bộ NN&PTNT

(15:33:57 PM 09/12/2015)

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn vừa Ban hành Thông tư số 56 /2010/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2010 Quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

 Theo đó Thông tư này quy định một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Các công trình thuỷ lợi được đầu tư từ các nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng Thông tư này. Đối tượng áp dụng Thông tư này là cơ quan, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước.

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi là cơ quan giúp Bộ nghiên cứu, biên soạn Thông tư này.

Tải Thông Tư(.PDF) 

Tải Phụ lục Thông Tư(.PDF) 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top