nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

(08:42:23 AM 25/12/2015)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top