nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư 12 /2011/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

(16:00:40 PM 09/12/2015)

Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 12 /2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top