nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông tư 05/2016 /TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

(11:41:17 AM 31/03/2016)

Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư 05/2016 /TT-BXD ngày 10/3/2015 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Chi tiết tải về TẠI ĐÂY

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top