nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Thông báo tuyển dụng

(14:45:11 PM 20/10/2016)

Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức xét tuyển viên chức năm 2016

1. Số lượng tuyển dụng: 01 nghiên cứu viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và nội dung hồ sơ: Thông báo chi tiết tại trụ sở Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, số 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

3.Thời gian tiếp nhận Hồ sơ: Từ ngày 18/10/2016  đến ngày 21/11/2016 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu).

4.Thời gian tuyển dụng: Dự kiến ngày 28-30/11/2016 

5. Địa điểm liên hệ: Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi; Số 131 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 04.38522293; 0913513936./.

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top