nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ NN&PTNT

(07:35:45 AM 12/07/2017)

Chính Phủ ban hành Quyết định số 26/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ NN&PTNT

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top