nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 45/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(09:21:58 AM 16/01/2017)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 Phê duyệt chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top