nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 3430/QĐ-BNN-QLĐĐ về Định mức khoan phụt vữa..

(16:53:51 PM 09/12/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định số 3430/QĐ-BNN-QLĐĐ ngày 01 tháng 12 năm 2009 về việc Công bố Định mức dự toán khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê.

 Chi tiết Tải về:

+Quyết định

+Phụ lục:

  • Banner dưới tin mới 4
  • top