nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 2891/QĐ-BNN-TL Hướng dẫn xây dựng Định mức KTKT

(16:39:48 PM 09/12/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2891/QĐ-BNN-TL ngày 12 tháng 10 năm 2009 về việc Ban hành hướng dẫn xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top