nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 2245/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế

(08:46:26 AM 25/12/2015)

Chính Phủ ban hành Quyết định số 2245/QĐ-TTg ngày 11/12/2015 Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top