nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định 1549/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(16:19:04 PM 09/12/2015)

Quyết định 1549/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/10/2011 phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top