nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình Thuỷ lợi

(16:09:02 PM 09/12/2015)

Ngày 06/7/2010, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 42/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thuỷ lợi

 Theo đó, thông tư ban hành 2 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình Thủy lợi bao gồm:

 

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thuỷ lợi. Ký hiệu:   QCVN 04 - 01: 2010/BNNPTNT

2. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi. Ký hiệu:   QCVN 04 - 02: 2010/BNNPTNT

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top