nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nhiều khó khăn trong phát triển thủy lợi

(08:54:05 AM 13/06/2016)

Ngày 9-6, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn

 
Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Hồ chứa nước Cam Ranh.Đoàn giám sát kiểm tra thực tế tại Hồ chứa nước Cam Ranh.

Thủy lợi chưa theo kịp nhu cầu

Theo ông Tào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chiến lược phát triển thủy lợi, từ năm 2008 tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi đến năm 2015. Theo đó, dự kiến xây mới 43 hồ chứa, 11 đập dâng, 7 trạm bơm; nâng cấp, sửa chữa 10 hồ chứa, 10 đập dâng, 4 trạm bơm và kiên cố hóa các hệ thống kênh tưới. Những năm qua, từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, tỉnh đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa được 7 hồ chứa, 19 đập dâng và 9 trạm bơm. Việc đầu tư các công trình thủy lợi đã đảm bảo tăng diện tích tưới lúa và hoa màu thêm 3.800ha, nâng diện tích lúa từ sản xuất 1 vụ lên 2 vụ thêm hơn 1.000ha. “Do hạn chế về nguồn vốn nên việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi đến năm 2015 chỉ đáp ứng được 25% so với Quy hoạch phát triển thủy lợi đến năm 2015”, ông Tuấn nói.

Kiểm tra thực địa hồ chứa nước Suối Dầu.
Kiểm tra thực địa hồ chứa nước Suối Dầu.

Ông Nguyễn Thái Như Trị - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Hệ thống công trình thủy lợi toàn tỉnh hiện đang điều tiết nước tưới cho khoảng 20.000ha đất canh tác, đạt 55% so với thiết kế (trong đó tưới cho 19.000ha lúa, còn lại tưới cho các loại cây ngắn ngày). Ngoài phục vụ tưới cho nông nghiệp còn phục vụ cấp nước cho sinh hoạt (42.700m3/ngày đêm), công nghiệp (5.420m3/ngày đêm), du lịch, dịch vụ (11,3 triệu m3/năm)… Dự kiến trong thời gian tới, nhu cầu cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, du lịch và dịch vụ sẽ tăng từ 50 - 150%.

Theo tính toán của ngành chức năng, tổng nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 khoảng 870 triệu m3, đến năm 2030 là 980 triệu m3. Tuy nhiên, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chỉ mới có 30 hồ chứa nước với tổng dung tích 257 triệu m3. Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2025, cần ưu tiên nguồn lực để nâng cấp 8 công trình hồ chứa nước và xây dựng mới 14 hồ chứa, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 9.200 tỷ đồng. Được biết, tỉnh đang triển khai lập dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2025 và định hướng đến năm 2035” để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập, bảo vệ môi trường; thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Những tồn tại, bất cập

Được biết, việc quy hoạch đầu tư, xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn để thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều bất cập. Đến nay, các quy định về huy động nguồn lực xã hội, quản lý môi trường nước công trình thủy lợi hay việc vận hành các công trình thủy lợi vẫn chưa có. Một tồn tại khác là kinh phí đầu tư cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hàng năm các công trình thủy lợi do doanh nghiệp khai thác, quản lý thấp hơn nhiều so với mức xuống cấp của công trình. Ông Tào Anh Tuấn cho biết: “Hiện nay, sản xuất nông nghiệp sử dụng, tiêu hao lượng nước rất lớn so với các ngành kinh tế khác nhưng tài nguyên nước vẫn chưa được xem là loại hàng hóa có giá trị kinh tế nên việc sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp còn lãng phí, vì vậy cần phải có chính sách để nâng cao giá trị tài nguyên nước”.

Theo ông Nguyễn Thái Như Trị: “Tồn tại lớn nhất hiện nay là nguồn lực để phát triển hệ thống thủy lợi của tỉnh. Thực tế, các hệ thống xử lý, vận hành công trình thủy lợi còn thủ công, chưa được áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật do thiếu kinh phí. Trong khi đó, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh còn ít so với nhu cầu nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước chứ chưa có cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng công trình thủy lợi”.

Các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội cho rằng, việc đầu tư, xây dựng hệ thống công trình thủy lợi đòi hỏi nguồn vốn lớn, thời gian thu hồi vốn lâu, các đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chủ yếu là công ty Nhà nước và các hợp tác xã nông nghiệp, vì vậy việc xã hội hóa lĩnh vực thủy lợi còn nhiều khó khăn. Hiện nay, Luật Thủy lợi đang được Chính phủ dự thảo trình Quốc hội. Để có căn cứ pháp lý thực hiện xã hội hóa công tác thủy lợi, cần đưa vấn đề này vào trong luật và phải có hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, hỗ trợ trong kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cho thủy lợi.

Liên quan đến những vấn đề này, UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Thủy lợi để các địa phương có cơ sở thực hiện tốt công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Để nâng cao giá trị sử dụng tài nguyên nước trong xu thế biến đổi khí hậu hiện nay, tỉnh đề nghị Chính phủ ban hành các chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư công trình thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu cấp nước, đồng thời giảm áp lực vốn từ ngân sách nhà nước.

HẢI LĂNG - HỒNG ĐĂNG

Ông Nguyễn Vinh Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Quốc hội: Qua giám sát thực tế tại các hồ chứa nước: Đá Bàn, Suối Trầu (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Khánh Hòa), các hồ: Suối Dầu, Cam Ranh (Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình  thủy lợi Nam Khánh Hòa) và làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Đoàn giám sát nhận thấy việc thực hiện chính sách, pháp luật về thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khá tốt. Tuy nhiên, một vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay của địa phương là nhu cầu sử dụng nước lớn và tăng nhanh nhưng việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa còn hạn chế. Mặt khác, hiện nay, biến đổi khí hậu đang khiến cho nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa hiện có không phát huy được vai trò của mình, vì vậy, tỉnh cần sớm rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi theo hướng phù hợp với biến đổi khí hậu.

 

Đồng chí Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp và kinh phí đầu tư xây dựng các hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh để tăng khả năng tích trữ nước, đặc biệt là đầu tư xây dựng mới 2 hồ chứa nước Đồng Điền và Sông Chò 1.

 

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 368 vụ vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão. Các hành vi phổ biến như: lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình đầu mối, kênh mương để xây dựng nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi, công trình phụ, trồng cây lâu năm, hoa màu dọc tuyến kênh. Chính quyền địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi đã tiến hành xử lý các vụ vi phạm.

Theo http://www.baokhanhhoa.com.vn

  • Banner dưới tin mới 4
  • top