nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định “mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”

(16:20:52 PM 09/12/2015)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2013/NĐ-CP quy định “mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.

 Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ công chứccán bộ, công chức, viên chức người hưởng lương phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị có tính đặc thù.

Theo đó, mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng được tính hưởng kể từ ngày 1/7/2013 và thay thế cho mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương của cơ quan có thẩm quyền; người làm theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; người làm việc trong biên chế nhà nước…

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top