nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị định 70/2011/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng

(16:35:24 PM 09/12/2015)

Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.

 Theo đó, mức lương tối thiểu (LTT) vùng từ 1.400.000 đồng đến 2.000.000 đồng/tháng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (gọi chung là doanh nghiệp-DN). Hiệu lực thi hành từ ngày 5-10-2011.

Lần tăng mức LTT này sớm hơn so với lộ trình 3 tháng và lần đầu tiên áp dụng chung đối với cả DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Mức LTT sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1-10 và chia thành 4 vùng I, II, III, IV.

Cụ thể mức LTT vùng I: 2.000.000 đồng/tháng (mức LTT vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay là 1.550.000 đồng/tháng và mức LTT vùng đối với DN trong nước hiện nay là 1.350.000 đồng/tháng); vùng II 1.780.000 đồng/tháng (1.350.000 đồng/tháng và 1.200.000 đồng/tháng); vùng III là 1.550.000 đồng/tháng (1.170.000 đồng/tháng và 1.050.000 đồng/tháng); vùng IV là 1.400.000 đồng/tháng (1.100.000 đồng/tháng và 830.000 đồng/tháng).

Nghị định của Chính phủ khẳng định mức LTT vùng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để DN và người lao động thỏa thuận tiền lương trả cho người lao động. Mức lương này được dùng làm căn cứ để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ khác do DN xây dựng và ban hành theo thẩm quyền do pháp luật lao động quy định.

Căn cứ mức LTT vùng nói trên, DN điều chỉnh lại các mức lương trong thang lương, bảng lương do DN xây dựng và ban hành, tiền lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp với các thỏa thuận và quy định của pháp luật lao động. Chính phủ khuyến khích các DN trả lương cho người lao động cao hơn mức LTT vùng.

Nghị định cũng quy định, mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do DN tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng. Chính phủ khuyến khích các DN tổ chức ăn giữa ca cho người lao động. Mức tiền ăn giữa ca do DN, ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành Công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, để bảo đảm chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top