nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị định 47/2016/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

(17:04:17 PM 28/05/2016)

Chính Phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top