nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(09:28:29 AM 28/11/2016)

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

Các tin khác

  • Banner dưới tin mới 4
  • top