nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Mẫu văn bản hành chính của Viện

(15:47:39 PM 09/12/2015)

Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi ban hành dự thảo một số mẫu văn bản hành chính của Viện. Theo đó các mẫu văn bản bao gồm: Đơn xin nghỉ, Đơn xin nghỉ không lương, Giấy báo và giấy xác nhận.

 Chi tiết tải về 

Ghi chú: Mọi ý kiến đóng góp về mẫu biểu xin vui lòng gửi về phòng Tổ chức - Hành chính


 
  • Banner dưới tin mới 4
  • top