nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Luật thủy lợi và những đột phá cho nông nghiệp

(09:33:19 AM 26/12/2016)

Bộ NN&PTNT mà trực tiếp là Tổng Cục Thủy lợi và những đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn cuối cùng của Dự thảo Luật Thủy Lợi để Quốc hội sớm thông qua. Luật thủy lợi được xây dựng lần này có phạm vi rộng với nhiều thay đổi căn bản, trong đó nổi bật nhất là 2 nội dung quy định về giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí trước kia và xã hội hoá đầu tư công trình thủy lợi.

Dự thảo Luật Thủy lợi đang được Bộ NN&PTNT xây dựng với kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về công tác Thủy lợi tại nước ta, đồng thời tạo ra động lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Thủy lợi, đưa công tác Thủy lợi tiếp cận với cơ chế thị trường, chuyển dần từ cơ chế Thủy lợi hành chính bao cấp sang cơ chế thị trường liệu có khả thi và cách làm sẽ như thế nào ?

Chương trình "Chính sách và Hành động" của Kênh truyền hình VTC16 đã có cuộc trao đổi với PGS.TS.Đoàn Thế Lợi -Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Thành viên tham gia soạn thảo Dự án Luật Thủy Lợi về 2 nội dung quy định về giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí trước kia và xã hội hoá đầu tư công trình thủy lợi.

PGS.TS.Đoàn Thế Lợi, Thành viên tham gia soạn thảo Dự án Luật Thủy Lợi, Ảnh chụp màn hình kênh youtube: 3N VTC16

Theo PGS. Đoàn Thế Lợi, Bộ NN&PTNT đang tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Ủy ban khoa học công nghệ của Quốc hội để hoàn thiện, tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp vừa qua. Đến thời điểm hiện nay, tiến trình xây dựng Luật Thủy lợi đang theo đúng tiến độ mà Chính phủ yêu cầu,

Luật Thủy lợi là một Luật chuyên ngành trong các Luật về quản trị nước nói chung. Dự thảo Luật thủy lợi bao gồm 8 chương, 67 điều sẽ đề cập đến hết các nội dung trong hoạt động Thủy lợi từ điều tra cơ bản, đầu tư xây dựng, quản lý khai thác, bảo vệ,... Trước đây mới đề cập đến công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi (Theo pháp lệnh 32/2001/PL-UBTVQH10, ngày 04/4/2001)

Dự thảo Luật Thủy lợi cũng đề xuất việc thực hiện cơ chế giá để thay đổi nhận thức xã hội về công tác Thủy lợi từ phục vụ sang đúng bản chất dịch vụ, và dịch vụ đầu vào có tính phí cho sản xuất

Dự thảo Luật Thủy lợi sẽ có những thay đổi căn bản, Cụ thể: Lĩnh vực Thủy lợi sẽ được mở rộng tối đa để huy động mọi nguồn lực xã hội mà đặc biệt là từ tư nhân tham gia vào đầu tư

PGS.TS.Đoàn Thế Lợi trao đổi với VTC16, Ảnh chụp màn hình kênh youtube: 3N VTC16

Dự thảo Luật Thủy lợi được Bộ NN&PTNT xây dựng nhằm thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng chính sách của Nhà nước về phát triển Thủy lợi và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh chủ quyền và lợi ích Quốc gia, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo. Đây là văn bản Luật được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá thay đổi nhận thức của toàn xã hội về công tác thủy lợi tại nước ta, đông thời tạo ra động lực cho các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động Thủy lợi, đưa công tác Thủy lợi tiếp cận với cơ chế thị trường, qua đó chuyền dần từ cơ chế Thủy lợi hành chính bao cấp sang cơ chế thị trường và biến nguồn nước thành hàng hóa, từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng nước lãng phí và thiếu kiểm soát như hiện nay.

Theo http://vtc16.vn

Nguồn http://vtc16.vn/Chinh-sach--Hanh-dong/8073/CSHD-Luat-thuy-loi-va-nhung-dot-pha-cho-nong-nghiep

  • Banner dưới tin mới 4
  • top