nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ của học viên Trương Công Tuân tại trường ĐHTL

(13:06:46 PM 27/11/2015)

Chiều ngày 24/12/2011, Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học Trương Công Tuân với đề tài: “Nghiên cứu đề xuất một số mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống cấp nước sạch nông thôn” thuộc chuyên ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

 Tham dự lễ bảo vệ có PGS.TS. Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, TS. Đặng Ngọc Hạng, Phó viện trưởng, các thành viên trong hội đồng khoa học và nhiều bạn bè, gia đình cùng đồng nghiệp của học viên tại Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi.Sau khi nghe cao học viên báo cáo tóm tắt nội dung luận văn, các thành viên trong hội đồng đã cùng chất vấn các vấn đề khoa học trong nội dung luận văn. PGS.TS. Đỗ Hữu Tùng(phản biện 1) đã nêu lên tầm quan trọng của việc lựa chọn được mô hình cấp nước phù hợp trong bối cảnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và VSMT nông thôn hiện nay đang còn nhiều bất cập và việc lựa chọn đề tài của học viên là phù hợp với điều kiện hiện nay.

TS.Đặng Tùng Hoa cho rằng, việc lựa chọn đề tài của cao học viên là có giá trị thực tiễn, nếu được triển khai áp dụng chắc chắn sẽ đem lại những hiệu quả nhất định, bên cạnh đó TS.Hoa cũng cùng quan điểm với học viên về vai trò của cộng đồng trong các mô hình cấp nước tập trung ở khu vực nông thôn. TS.Ngô Minh Hải(phản biện 2) và PGS.TS. Đinh Đăng Quang cho rằng việc áp dụng mô hình PPP(Public - Private Partner) cần có những điều kiện cụ thể hơn nữa.

Kết quả nghiên cứu luận văn được hội đồng khoa học chấm luận văn đánh giá là có tính khoa học và có giá trị thực tiễn cao, tuy nhiên nếu sử dụng luận văn như một tài liệu khoa học áp dụng cho thực tiễn thì cần phải bổ xung thêm các điều kiện áp dụng các mô hình cấp nước sạch nông thôn đã được tác giả đề xuất trong luận văn.Các thành viên hội đồng, thầy hướng dẫn và lãnh đạo cơ quan chúc mừng tân Thạc sĩ

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Bá Uân – Chủ tịch hội đồng, Hội đồng đã họp với tinh thần nghiêm túc, đánh giá đúng mức được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của bản luận văn đồng thời cũng nêu ra những điểm còn thiếu sót về hình thức của bản luận văn. Hội đồng cũng công bố điểm luận văn của cao học viên được bình quân 9,5đ. Cuối cùng, hội đồng đã nhất trí đề nghị hội đồng khoa học cấp cao hơn công nhận học vị Thạc sĩ cho cao học viên Trương Công Tuân.

 

Đồng nghiệp cùng cơ quan đến chúc mừng
 


Gia đình chúc mừng tân Thạc sĩ

Tin IWEM.gov.vn

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top