nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS Đặng Ngọc Hạnh tại Viện KHTL Việt Nam

(13:34:53 PM 27/11/2015)

Chiều ngày 17/11/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi với đề tài: “Nghiên cứu tính toán tiêu nước để đánh giá hiệu quả hệ thống bơm tiêu vùng đồng bằng sông Hồng (Áp dụng cho hệ thống Triều Dương)”, thuộc chuyên ngành Tưới tiêu cho cây trồng.

 Tham dự lễ bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở có PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng, Phó Giám đốc Viện KHTL Việt Nam, PGS.TS. Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, các thành viên trong hội đồng khoa học và nhiều bạn bè đồng nghiệp của nghiên cứu sinh tại Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi.
Kết quả nghiên cứu luận án của nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Hạnh đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực tưới tiêu, đặc biệt là đóng góp quan trọng trong nghiên cứu vai trò của tiêu thoát nước cho ngành nông nghiệp có sử dụng công nghệ GIS và sức chịu ngập của giống lúa lai.
 

Hội đồng đã họp với tinh thần nghiêm túc, đánh giá đúng mức được ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của bản luận án đồng thời cũng nêu ra những điểm cần bổ sung về mặt nội dung và hình thức của bản luận án. Cuối cùng, hội đồng đã nhất trí đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho phép Nghiên cứu sinh Đặng Ngọc Hạnh được bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện (Cấp Nhà nước), sau khi nghiên cứu sinh bổ sung, sửa chữa theo góp ý của Hội đồng.

Công Tuân - Phòng CS&CL
  • Banner dưới tin mới 4
  • top