nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo về tổ chức thực hiện cơ chế giá, dịch vụ công ích thủy lợi

(08:07:39 AM 30/11/2016)

Ngày 26/11, tại Hà Nội Tổng cục Thủy lợi-Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội thảo về thực hiện cơ chế giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Mục tiêu chính của hội thảo là thảo luận các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khi triển khai thực hiện cơ chế giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Văn Thắng tham dự và chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo gồm : Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi và các cụ Vụ có liên quan thuộc Tổng cục; đại diện các Vụ thuộc bộ như Vụ pháp chế, Vụ tài chính, Vụ quản lý doanh nghiệp; Cục quản lý doanh nghiệp - Bộ tài chính, Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi và các cơ quan thông tấn báo chí.

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi trình bày báo cáo về “Tổ chức thực hiện cơ chế giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi”. Kể từ 1/1/2017 phải thực hiện cơ chế giá dịch vụ công ích thủy lợi theo Luật phí và lệ phí ban hành năm 2015, trong khi Luật Thủy lợi chưa được Quốc hội thông qua  căn cứ pháp lý hiện nay giữa các văn bản quy phạm pháp luật còn chưa đồng nhất dẫn đến mâu thuẫn, chồng chéo sẽ rất vướng khi triển khai thực hiện. Vì vậy Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính cần chủ động xem xét tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc nhất là trong giai đoạn đang hoàn thiện Luật thủy lợi. PGS.TS Đoàn Thế Lợi cho rằng cần tập trung giải quyết ngay một số vấn đề như: (i) Thống nhất nguyên tắc xây dựng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, đã tính đúng tính đủ toàn bộ chi phí hay tính chi phí O&M, các quy định về lợi nhuận, thuế như thế nào ?; (i) hướng dẫn quy trình xây dựng và thẩm định phương án giá, phân giao trách nhiệm rõ ràng cho cơ quan tổ chức nào thuộc Bộ NN&PTNT hay thuộc UBND cấp tỉnh...; làm rõ cơ chế trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi như thế nào ? đối tượng, phạm vị trợ giá và cơ chế cấp phát thanh toán kinh phí để thay thế chính sách miễn giảm thủy lợi phí hiện nay...

 (PGS.TS Đoàn Thế Lợi báo cáo tại hội thảo - Ảnh IWEM cung cấp)

Mặc dù chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 149/2016/NĐ-CP nhưng vẫn còn một số nội dung chưa rõ cần phải được hướng dẫn cụ thể như: Ai xây dựng phương án giá, xây dựng phương án giá trong điều kiện thời tiết nào, quy trình thẩm định, các căn cứ để thẩm định,... Từ đó ông đã đề xuất một số kiến nghị để thực hiện cơ chế giá trong thời gian tới: (1) Trình Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho sản xuất nông nghiệp thay thế chính sách miễn giảm thủy lợi phí hiện nay; (2) Bộ Tài Chính phối hợp với Bộ NN&PTNT ban hành hướng dẫn xây dựng lập phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi; (3) Xây dựng và ban hành khung định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác QLKTCTTL; (4) Bộ NNN&PTNT ban hành hướng dẫn trình tự và thủ tục thẩm định phương án giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi; (5) Bộ NNN&PTNT cần phân giao chức năng nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ về thẩm định và đề xuất giá tối đa, trình Bộ ban hành giá cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Khanh Phó vụ trưởng, Vụ Quản lý công trình thủy lợi & ATĐ – Tổng cục Thủy lợi trình bày về khung chính sách hiện hành xác định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi công ích. Và theo ông Nguyễn Văn Tỉnh, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy cho rằng cần cơ chế giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi cần xây dựng nhằm thu đúng, thu đủ từ các dịch vụ thủy lợi phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông nêu ra ví dụ điển hình có thể kể đến hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, ngân sách nhà nước hàng năm cấp cho Công ty Khai thác Công trình thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa khoảng 36 tỷ cấp bù thủy lợi phí và khoảng 15 tỷ chi cho công tác sửa chữa nếu chuyển sang cơ chế giá, công ty có thể thu được kinh phí lên tới 1000 tỷ đồng/năm. Với nguồn thu này, Nhà nước không cần phải cấp kinh phí cho hoạt động quản lý, bảo vệ công trình mà còn có kinh phí hỗ trợ cho các địa phương khác. Ngoài ra, tại hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đến từ các bên liên quan khác trong việc tổ chức thực hiện triển khai giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.


Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ QLKTCTTL&ANĐ báo cáo tại hội thảo - Ảnh IWEM cung cấp)

Kết luận hội thảo, Ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo cần xây dựng khung kế hoạch và lộ trình triển khai xây dựng các chính sách liên quan đến giá dịch vụ thủy lợi. Khẩn trương nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và đánh giá tác động an sinh xã hội. Đồng thời triển khai một số mô hình thí điểm để đánh giá, rút nghiệm và tổ chức các hội nghị lấy ý kiến các bên liên quan trước khi ban hành. Tăng cường công tác truyền thông để phổ biến các chính sách liên quan đến giá dịch vụ công ích thủy lợi./.

Tin của IWEM

  • Banner dưới tin mới 4
  • top