nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo Nghiệp vụ QLKT CTTL và Tổ chức hoạt động của các tổ chức hợp tác dùng nước

(14:22:01 PM 27/11/2015)

Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 năm 2011 tại Thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Tổng Cục Thủy lợi phối hợp với Ban Quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Nghiệp vụ Quản lý khai thác công trình thủy lợi và Tổ chức hoạt động của các tổ chức hợp tác dùng nước.

 Đây là một nội dung của Hợp phần A  thuộc Dự án Thủy lợi Miền Trung sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (gọi tắt Dự án ADB4). Tham dự hội thảo gồm đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi Cục Thủy lợi và  các Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi, các Tổ chức hợp tác dùng nước từ 6 hệ thống công trình thủy lợi của dự án thuộc  6 tỉnh miền trung là Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định.  Ông Nguyễn Hồng Khanh Phó Vụ trưởng Vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi, Tổng Cục Thủy lợi đại diện lãnh đạo Tổng Cục Thủy lợi khai mạc Hội thảo và nêu rõ mục đích, nội dung hội thảo.PGS.TS Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tham dự hội thảo và trình bày một số cơ chế chính sách mới về quản lý khai thác công trình thủy lợi. Đây là những nội dung mà Bộ Nông nghiệp và PTNT  giao cho Viện nghiên cứu nhằm đổi mới, nâng cao  hiệu quả khai thác công trình thuỷ lợi như: Hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi; Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động của các tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi mà trọng tâm là hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cơ chế đặt hàng; Quy định năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.v.v . Hội thảo đã tập trung phổ biến và thảo luận các  nội dung trên nhằm triển khai thực hiện tốt  các quy định của Bộ NN& PTNT.


 


(Ảnh: Viện Kinh tế & Quản lý thủy lợi)

Tin Viện Kinh tế & Quản lý thủy lợi
  • Banner dưới tin mới 4
  • top