nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính Phủ về miễn thủy lợi phí cho sản xuất nông nghiệp

(13:04:17 PM 27/11/2015)

Ngày 7/3/2012 tại Thành phố Vinh tỉnh Nghệ an, Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến cho bản dự thảo sửa đổi Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về miễn thủy lợi phí.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An  và đại diện các Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục thủy lợi, Công ty TNHHMTV khai thác CTTL của các tỉnh, thành phố từ Thừa thiên Huế trở ra. GS.TS Đào Xuân Học Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và Ông Đinh Viết Hồng Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì Hội thảo.

 

 

Sau khi nghe đại diện Cục tài chính doanh nghiệp – Bộ tài chính trình bày bản Dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP các đại biểu tham dự hội thảo đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Nghị định mới như Tính cấp thiết cần phải sửa đổi Nghị định 115; Quan điểm về phân vùng và biện pháp công trình tưới tiêu; Khung mức thu và mức cấp bù do miễn thủy lợi phí của các vùng miền, tính đặc thù trong các trường hợp như tưới, tiêu nhiều cấp, đồng bằng, trung du, miền núi; Mức thu tiền nước đối với nuôi trồng thủy sản và khai thác tổng hợp từ CTTL,…

 

Tham dự  Hội thảo, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi có PGS.TS Đoàn Thế Lợi Viện trưởng, Ths Trần Văn Đạt, Ths Giang Như Chăm.  Tham luận tại Hội thảo PGS.TS Đoàn Thế Lợi đã phân tích những bất cập của Nghị định 115 và đề nghị ban soạn thảo cần xem xét xây dựng Nghị định mới thay thế đó như: thuật ngữ “thủy lợi phí” trong Nghị định 115 chưa chuẩn xác, mâu thuẫn lẫn nhau và không phù hợp với Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, Pháp lệnh phí và lệ phí; cơ sở khoa học của việc tính toán xác định khung mức thu thủy lợi phí; cơ sở để quy định mức miễn giảm cho các loại hình công trình thủy lợi theo hình thức tưới tiêu và sự khác biệt giữa các vùng miền. Theo ý kiến của PGS.TS Đoàn Thế Lợi, việc xây dựng chính sách miễn giảm thủy lợi phí đang thực  hiện sai trình tự nên gây nhiều bật cập. Theo chức năng nhiệm vụ của Chính phủ giao, đáng lẽ Bộ Nông nghiệp & PTNT phải nghiên cứu xây dựng khung mức thu thủy lợi phí trước (thuộc nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT), trên cơ sở khung mức thu đó Bộ Tài chính mới đề xuất chính sách miễn giảm (miễn hay giảm) và giảm thì ở mức nào, phương thức miễn giảm như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất (ích nước, lợi nhà) và bảo đảm tính công bằng trong thực hiện chính sách để không ảnh hưởng hạn chế chính sách xã hội hóa công tác thủy lợi. Ở đây Bộ Tài chính làm luôn cả hai nhiệm vụ là quy định mức cấp bù và chính sách miễn giảm thủy lợi phí trong khi thiếu thực tiễn và kinh nghiệm về công tác quản lý  khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi nên quy định mức thu thủy lợi phí không sát với thực tiễn, gây nhiều bất cập. 

 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Đào Xuân Học đã ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự hội thảo để giúp ban soạn thảo tiếp thu hoàn thiện sửa đổi Nghị định và yêu các địa phương cần quan tâm hơn nữa đối với công tác nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi theo chỉ đạo của Bộ NN & PTNT ban hành tại các Thông tư 65, Quyết định 2891, Thông tư 56 và Thông tư 40.

Tin: Phòng Nghiên cứu CS_CL   

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top