nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo khoa học về quản lý và sử dụng nước

(13:40:28 PM 27/11/2015)

Ngày 23 tháng 02 năm 2012, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi (IWEM)- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Trường Đại học tổng hợp Copenhagen, Đan Mạch tổ chức Hội thảo về quản lý và sử dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông Cấm Sơn – Cầu Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Tham dự hội thảo gồm đại diện Chi cục thủy lợi Bắc Giang, Lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng, giám đốc các xí nghiệp, trạm trưởng các trạm quản lý thuộc Công ty  TNHHMTV khai thác công trình thủy lợi Cầu Sơn;  đại diện một số tổ chức hợp tác dùng nước thuộc hệ thống thủy nông Cấm Sơn – Cầu Sơn và một số cán bộ, nhà khoa học thuộc Tổng Cục Thủy lợi, Viện kinh tế & Quản lý thủy lợi.  PGS.TS. Đoàn Thế lợi Viện trưởng viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi và PGS.TS. Jens R. Jensen chủ trì hội thảo. 
PGS.TS. Đoàn Thế Lợi phát biểu khai mạc hội thảo
 
Hệ thống thủy nông Cấm sơn- Cầu sơn là hệ thống thủy nông liên tỉnh Lạng Sơn-Bắc giang có nhiệm vụ tưới cho 24.100 ha diện tích canh tác với mức đảm bảo công suất tưới cho 75% và tiêu cho 69.922 ha của bốn huyện thị là Lang Giang, Lục Nam, đông bắc Yên Dũng và Thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, ngoài ra cấp nước tạo nguồn cho các xã ven sông thương của huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn và cấp nước phục vụ cho nhu cầu dân sinh, kinh tế khác trong hệ thống. Quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi hiện có trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế của địa phương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chi Cục Thủy lợi đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các công trình thủy lợi đặc biệt là sử dụng nước có hiệu quả và tiết kiệm. Truyên truyền vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cùng tham gia quản lý khai thác công trình thủy lợi và sử dụng tiết kiệm nước.
Hội thảo đã nghe Ths. Lê Văn Chính, Tổng cục thủy lợi trình bày các kết quả nghiên cứu về quản lý và sử dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông thủy nông cầu sơn, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu đã nêu rõ mục đích, phương pháp, biện pháp, vài trò và tầm quan trọng của việc sử dụng nước hội quy;  phương pháp tính toán cân bằng nước và sử dụng nước hồi quy; hiệu quả kinh tế khi sử dụng nước hồi quy.v.v, ở hệ thống thủy nông cầu sơn, tỉnh Bắc Giang.

 
  Ths. Lê Văn Chính trình bày báo cáo khoa học tại hội thảo
 
 
Thảo luận tại Hội thảo, các nhà quản lý, đại diện công ty, xí nghiệp và đại diện tổ hợp tác dùng nước đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu. Sử  dụng nước hồi quy trong hệ thống thủy nông giúp làm giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, đặc biệt sử dụng nước hồi quy để bổ sung nguồn nước nước tưới cho các vùng cao, vùng cuối kênh thương xuyên thiếu nước. Các ý kiến thảo luận đề nghị làm rõ thêm một số  vấn đề quy mô sử dụng nước hồi quy, mối quan hệ sử dụng nước hồi quy với kiên cố hóa kênh mương,  hiệu quả về kinh tế, tiết kiệm chi phí sản xuất và lao động trong sản xuất nông nghiệp ; đề xuất cơ chế chính sách hổ trợ, khuyến khích các  tổ chức hợp tác dùng nước, các trạm quản lý KTCT thủy lợi  sử dụng nguồn nước hồi quy, hỗ trợ đầu tư các công trình giữ  nước, cơ chế thưởng tiết kiệm nước. 
 
Ông Hoàng Quốc Bảo,Phó Giám đốc Công ty TNHHMTV KTCTTL Cầu Sơn phát biểu ý kiến đóng góp với Hội thảo

Đại diện các Tổ chức hợp tác dùng nước trong hệ thống thủy nông Cầu Sơn phát biểu ý kiến tại Hội thảo

 
Tin: Viện KT&QLTL
  • Banner dưới tin mới 4
  • top