nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng bê tông công trình thủy lợi

(13:14:56 PM 27/11/2015)

Ngày 10-11-2011 tại Hà Nội, Cục Quản lý Xây dựng công trình – Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng bê tông công trình thủy lợi.

 Tham dự hội thảo bao gồm Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Tổng cục Thủy lợi, Trường Đại học thủy lợi, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, các Ban Quản lý dự án thủy lợi thuộc Bộ và thuộc các Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, Hội đập lớn và phát triển nguồn nước, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công công trình thủy lợi. TS. Hoàng Văn Thắng thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT chủ trì hội thảo. Hội thảo đã nghe báo cáo của Cục Quản lý Xây dựng công trình đánh giá về thực trạng về chất lượng bê tông công trình thuỷ lợi,  chỉ rõ các  tồn tại, nguyên nhân vàđề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng bê tông công trình thủy lợi. Hội nghị đã nghe 14 báo cáo tham luận tập trung vào các chủ đề về thực trạng bê tông công trình thủy lợi như chất lượng bê tông, các tiêu chuẩn quy chuẩn phục vụ công tác bê tông, các yêu cầu thiết kế cũng như các công nghệ mới, vật liệu mới, định mức đơn giá…trong thi công bê tông công trình thủy lợi cũng như một số kinh nghiệm trong công tác thi công bê tông mái kênh.
(Ảnh do Viện Kinh tế &QLTL cung cấp)

  Tại hội thảo, Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi có bài tham luận: “Một số vấn đề về Định mức trong công tác bê tông thủy công và bê tông mái kênh”. Bài tham luận đã nêu rõ được thực trạng công tác quản lý định mức xây dựng của ngành hiện nay cũng như các bất cập của hệ thống định mức xây dựng trong công tác bê tông thủy công và bê tông mái kênh…. Sự bất bất cập của hệ thống định mức đơn giá là một trong những nguyên nhân làm giảm chất chượng bê tông công trình thủy lợi.  Bản thảm luận đã  kiến nghị một số giải pháp nhằm quản lý tốt hệ thống định mức xây dựng của ngành phù hợp với các qui định hiện hành của Nhà nước./.IWEM.gov.vn
  • Banner dưới tin mới 4
  • top