nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo Chiến lược khoa học, công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020

(13:32:09 PM 27/11/2015)

Ngày 02/06/2012, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo về Chiến lược khoa học, công nghệ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2020. Tham dự Hội thảo bao gồm lãnh đạo, quản lý từ các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ NN&PTNT; các nhà khoa học, các nhà quản lý… PGS.TS Đoàn Thế Lợi Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thủy lợi- Viện KHTLVN cũng tham dự Hội thảo .

 Thay mặt lãnh đạo Bộ NN&PTNT tới dự và chỉ đạo Hội thảo có Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, Thử trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu.

 
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghê &MT đã trình bày bản dự thảo và khẳng định những đóng góp KHCN trong thành tựu phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong 10 năm (2001-2010), KHCN đã trực tiếp đóng vào GDP nông nghiệp khoảng 35 %, duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp ở mức cao bình quân 5,36 %/năm, giá trị tăng GDP 3,7 %/năm, giữ vững an ninh lương thực quốc gia… Một số lĩnh vực KHCN đã đạt mức tiến của thế giới trong nông nghiệp, thuỷ sản, công nghệ xây dựng thủy lợi. Lực lượng KHCN ngày càng lớn mạnh, hiện có gần 7934 cán bộ khoa học làm việc trong 11 tổ chức trực thuộc bộ, trong đó có 67 giáo sư và phó giao sư, (0,844 %), 426 tiến sỹ (5.4 %) và 1268 thạc sỹ (16%)và 3809 đại học và cao đẵng (48 %) số còn lại là công nhân kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, thí nghiệm. Bản dự thảo đã làm rõ một số bất cập, tồn tại ảnh hưởng đến sự phát triển KHCN như hiệu quả nghiên cứu KHCN còn thấp, trình độ KHCN không đồng đều, tiềm lực KHCN còn yếu kém, cơ chế quản lý KHCN bất cập, chậm đổi mới…
 
 
 (Thứ trưởng Bùi Bá Bổng phát biểu chỉ đạo Hội thảo)
 
 Trong giai đoạn 2011-2020 bản dự thảo chiến lược đã đề cập 5 mục tiêu đó là: đến năm 2015, KHCN đóng góp 40% GDP nông nghiệp và năm 2020 là 50 %; sản phảm nông nghiệp công nghệ cao chiếm tỷ trọng 30 % giá trị sản xuất vào 2015 và năm 2020 là 50 %; đến năm 2020 100 % tổ chức KHCN đạt trình độ khu vực và số cán bộ trên đại học tăng gấp đôi; tổng đầu tư xã hội  cho KHCN đạt 0,3 % GDP năm 2015 và 0,5 % năm 2020.
 
Chiến lược đã đề ra được các nhiệm vụ trong tâm về KHCN trong 7 lĩnh vực chủ yếu của ngành (trồng trọt, chăn nuôi-thú y, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, chính sách nông nghiệp&PTNT)  và 6 giải pháp chính để thực hiện (hoàn thiện hệ thống tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KHCN, đổi mới hoạt động khuyến nông, hợp tác quốc tế và các chính sách ưu đãi cho KHCN phát triển).
 
 
Phát biểu tại hội thảo các nhà khoa học đánh giá cao bản dự thảo lần này, đã bám sát nội dung chiến lược phát triển của ngành, đề cập khá đầy đủ toàn diện các lĩnh vực, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm…tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu sót chưa được đề cập đầy đủ như mới chú trọng đến nông nghiệp và chưa chú trọng nông thôn, mạng nghiên cứu KHCN về thể chế chính sách còn mờ nhạt trong tất cả các lĩnh vực nông, lâm thủy lợi, thủy sản…
 
Tổng kết hội thảo , Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đánh giá cao tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà quản lý đã có nhiều đóng góp xác đáng cho bản dự thảo, do thời gian có hạn đề nghị các nhà đại biểu tiếp tục nghiên cứu góp ý cho bản dự thảo bằng văn bản gửi về Vụ KHCN & MT và yêu cầu vụ nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện bản dự thảo để Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng phê duyệt.
 
 
(Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tổng kết Hội thảo)

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top