nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội nghị tổng kết Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi năm 2011

(13:28:40 PM 27/11/2015)

Ngày 09 tháng 1 năm 2012, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2012. Tham dự Hội nghị gồm có Ban giám đốc và đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Công đoàn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và toàn thể cán bộ viên chức của Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi.

 Năm 2011, bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn và thách thức, tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát và giá cả tăng cao..v.v, buộc Chính phủ phải thắt chặt đầu tư công để ổn định kinh tế vĩ mô đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của Viện. Tuy vậy, với tinh thần Đoàn kết, phấn đấu vượt bậc của toàn thể cán bộ Viên chức của Viện, năm 2011 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ Chính trị được giao. Năm 2011 Viện được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện 05 đề tài cấp bộ; 13 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn về cơ chế chính sách với địa phương. Tất cả các đề tài nghiên cứu do Viện thực hiện đều hoàn thành tốt các nội dung theo đề cương, dự toán đã phê duyệt, giải ngân đúng tiến độ, đúng chính sách. Kết quả nghiên cứu của các đề tài kịp thời phục vụ cho công tác quản lý như đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi” đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành tại Thông tư 40/2010/TT-BNN; Xây dựng định mức công tác làm cọc xi-măng đất bằng công nghệ Jet-Grouting gia cố nền công trình Cống Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành tại Quyết định 2343/QĐ-BNN-XD ngày 6/10/2011; Nghiên cứu xây dựng định mức Kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận đã được UBND Tỉnh Ninh Thuận ban hành tại Quyết định 2024/QĐ-UBND, ngày 12/9/2011; Nghiên cứu và xây dựng định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa đã được ban hành tại Quyết định 4725/QĐ-UBND ngày 05/12/2011; Xây dựng định mức dự toán công tác đắp đập đất dự án IaMơr đã được ban hành tại Quyết 580/QĐ-BQL ngày 30/11/2011.v.v.


Công tác điều hành chỉ đạo của Viện tương đối thông suốt và có hiệu quả, thực hiện nghiêm túc và vận dụng linh hoạt các quy định của Nhà nước trong tổ chức quản lý cán bộ, quản lý khoa học, quản lý tài chính tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, các chủ nhiệm đề tài hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời gian, bảo đảm chất lượng, giải ngân kịp thời, đúng chế độ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động. Từng bước hoàn chỉnh quy trình quản lý, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý đề tài dự án theo tiêu chuẩn ISO. Phương thức chỉ đạo của Viện có nhiều đổi mới, vừa giao quyền tự chủ cho các Phòng, Trung tâm, chủ nhiệm đề tài vừa tăng cường kiểm tra đôn đốc sâu sát, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các Phòng để kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ các khó khăn, giải quyết dứt điểm, nhanh chóng và có hiệu quả các chủ trương của Viện và các nhiệm vụ do Bộ giao. Nhờ vậy các nhiệm vụ của Bộ giao đều hoàn thành tốt, đúng thời gian và bảo đảm chất lượng.  Vị thế và thương hiệu của Viện ngày càng được củng cố và  nâng cao.

Viện luôn quan tâm đến đời sống và quyền lợi của cán bộ viên chức, mức thu nhập bình quân của cán bộ viên chức trong năm trên 2 lần lương cơ bản, thực hiện đầy đủ quyền lợi như đóng đầy đủ BHXH, BHYT, bảo đảm các chế độ ốm đau, thai sản, thăm hỏi động viên cán bộ khi có hiếu, hỷ, ốm đau, tổ chức cho cán bộ nghỉ hè, duy trì tốt bếp ăn tập thể miễn phí để bảo đảm sức khỏe cho cán bộ. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Xây dựng và duy trì tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao.

 Phát biểu tại Hội nghị Ban giám đốc Viện Khao học thủy lợi Việt nam đánh giá cao các kết quả của Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, chúc mừng thành tích đạt được coi đây là một bước phát triển mạnh mẽ của Viện và đề nghị cần phát huy trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh buổi tổng kết:
 


Bà Phan Thị Thúy Lâm, Chủ tịch Công Đoàn đọc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012PGS.TS. Trần Đình Hòa, Phó giám đốc Viện KHTLVN phát biểu ý kiến tại hội nghịPGS.TS. Tăng Đức Thắng, Phó giám đốc Viện KHTLVN phát biểu ý kiến tại hội nghịPGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Phó giám đốc Viện KHTLVN phát biểu ý kiến tại hội nghịPGS.TS. Tăng Đức Thắng, Phó giám đốc Viện KHTLVN thay mặt Giám đốc Viện trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các cán bộ  đã có thành tích xuất sắc năm 2011PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Phó giám đốc Viện KHTLVN trao giấy khen của Giám đốc Viện KHTLVN cho các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2011
Công Tuân - Phòng CS&CL
  • Banner dưới tin mới 4
  • top