nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018

(16:42:46 PM 17/01/2018)

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Ban chức năng và toàn thể cán bộ viên chức của Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi

Là đơn vị có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chính sách trong quản lý ngành, năm 2017 Viện đã có đóng góp lớn trong việc tham mưu, đề xuất và tham gia soạn thảo, góp ý về cơ chính sách quản lý ngành. Cụ thể: Viện là một thành viên tích cực trong Ban soạn thảo Luật Thủy lợi; Tham gia đoàn cán bộ của Bộ NN&PTNT tại các Hội nghị lấy ý kiến vào các dự thảo Luật Thủy lợi tại văn phòng Quốc hội trước khi được bấm nút thông qua tại kỳ họp thứ 2 năm 2017. Ngoài ra, Viện còn tham gia thảo luận và góp ý về Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sửa đổi) cũng như hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước khác của Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT trong xây dựng các văn bản góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan.

   Đặc biệt sau khi Luật Thủy lợi được ban hành, hiện tại, Viện đang tham gia Tổ biên tập Nghị định Quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi (theo Quyết định số 2023/QĐ-BTC ngày 9/10/2017 của Bộ Tài chính về Thành lập Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi); Tham gia Tổ biên tập Nghị định về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (theo Quyết định số 3227/QĐ-BNN-TCTL ngày 1/8/2017 của Tổng cục Thủy lợi về Thành lập Tổ biên tập Nghị định về Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi); Tham gia Tổ biên tập Thông tư Quy định việc sử dụng nguồn tài chính và quản lý tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước (theo Quyết định số 2120/QĐ-BTC ngày 19/10/2017 của Bộ Tài chính về Thành lập Tổ biên tập Thông tư Quy định việc sử dụng nguồn tài chính và quản lý tài chính trong quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi sử dụng vốn nhà nước). Đó là những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong kế hoạch xây dựng văn bản chính sách quản lý ngành của các cơ quan quản lý nhà nước mà Viện tham gia một cách tích cực và thường xuyên trong năm 2017 và nhiều năm qua.

   Về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, năm 2017, Viện được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao thực hiện 01 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 03 đề tài cấp Bộ  và 07 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn về cơ chế chính sách với địa phương và hợp tác quốc tế. Kết quả của các nghiên cứu đã góp phần vào công tác quản lý ngành trong xây dựng và đổi mới chính sách và nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên phạm vi cả nước.

  Trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Viện đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Doanh thu đạt trên 2 lần so với kế hoạch doanh thu được giao hàng năm. Với kết quả đó, thu nhập của cán bộ, viên chức cũng được cải thiện đáng kể so với các năm gần đây.

  Về công tác thi đua khen thưởng, Viện đã đạt được một số thành tích cụ thể: 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng nhì; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 06 cá nhân đạt Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Tập thể lao động xuất sắc và 04 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đại diện Viện KHTL Việt Nam đã thay mặt cấp trên công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.

   Một vài hình ảnh buổi tổng kết

 

 TS. Đặng Ngọc Hạnh – Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Đ/c Phan Thị Thúy Lâm, Chủ tịch công đoàn Viện đọc báo cáo tổng kết công tác công đoàn tại hội nghị

 

ThS. Doãn Quang Huy, Bí thư đoàn thanh niên trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên tại hội nghị

TS. Đặng Hoàng Thanh, Trưởng ban TCHC Viện KHTLVN thay mặt lãnh đạo viện KHTLVN trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017

  • Banner dưới tin mới 4
  • top