nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD

(16:13:06 PM 09/12/2015)

Bộ Xây Dựng ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt(sửa đổi và bổ sung) "Một số công tác lắp đặt ống, cống hộp bê tông , ống gang, ống thép kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007" công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng.

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top