nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Bảo vệ Định mức Kinh tế Kỹ thuật tại An Giang

(14:12:29 PM 27/11/2015)

Ngày 10 tháng 12 năm 2010 vừa qua Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi đã trình bày báo cáo dự thảo Định mức KTKT cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, Đại diện các Sở ngành của tỉnh An Giang đã tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp cho bản dự thảo.

 Theo Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 9/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí tại Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008, các Công ty Khai thác công trình thuỷ lợi cần thiết phải xây dựng định mức Kinh tế Kỹ thuật(KTKT) trong quản lý khai thác nhằm quản lý một cách có hiệu quả hệ thống công trình thuỷ lợi được giao. 

          Hội thảo đã nghe báo cáo trình bày của Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi về bản Dự thảo Định mức  KTKT, theo đó Định Mức KTKT đã tháo gỡ được những vướng mắc trong công tác quản lý, bảo vệ và vận hành hệ thống công trình thủy lợi, giúp nâng cao hiệu quả trong khai thác hệ thống công trình thủy lợi phục vụ được các mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp trong khu vực. Các đại biểu tham dự đã tham gia trao đổi và thống nhất đề xuất hoàn thiện để trình UBND tỉnh ban hành.
 
Một vài hình ảnh tại hội thảo báo cáo kết quả Dự thảo Định mức Kinh tế Kỹ thuật: 
 
 
 Chủ nhiệm Giang Như Chăm thay mặt nhóm thực hiện trình bày báo cáo tổng quát
quá trình xây dựng và kết quả định mức
             
 
 
Ông Nguyễn Văn Hùng, đại diện Sở Nông Nghiệp và PTNT An Giang phát biểu ý kiến
 đóng góp cho bản dự thảo định mức
 
 
 
Ông Trần Đình Thư, đại diện Sở Tài Chính An Giang phát biểu ý kiến
 đóng góp cho bản dự thảo định mức
           
 
PGS.TS. Đoàn Thế Lợi, Thay mặt Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi nêu quan điểm
và phạm vi nghiên cứu, xây dựng Định mức
          
 
 Ông Trần Văn Tám, Giám đốc Công ty tổng kết ý kiến và kết thúc hội nghị
            

 

  • Banner dưới tin mới 4
  • top