nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Báo cáo tổng kết 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Bộ NN&PTNT

(16:26:45 PM 09/12/2015)

Ngành NN&PTNT triển khai kế hoạch năm 2011 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn ngành đã tích cực triển khai các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nghiêm túc thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP, nghị quyết số 11/NQ-CP.

 Nông nghiệp và thông thôn tiếp tục phát triển khá toàn diện, đời sống của phần lớn cư dân nông thôn được cải thiện. Báo cáo cũng nêu lên những kết quả thực hiện về tăng trưởng kinh tế ngành, phát triển sản xuất... năm 2011 và đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2012...

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top