nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Ban hành quy định về lập, gửi, thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

(16:06:56 PM 09/12/2015)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số 747/QĐ-BNN-TC ngày 14 tháng 4 năm 2011 về việc Ban hành quy định về lập, gửi, thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top