nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Ảnh hưởng của hệ số đất thấm ở đất thân và nền đập lên các thông số dòng thấm

(15:17:49 PM 26/11/2015)

Trong thực tế xây dựng công trình thủy, rất khó để xác định chính xác giá trị hệ số thấm của một lớp đất. Với các phương pháp và phương tiện kỹ thuật hiện nay cũng chỉ giúp các nhà khảo sát thiết lập được khoảng giá trị biến động của chúng mà thôi. Chính vậy, đòi hỏi các nhà thiết kế phải

  

TS. Tô Văn Thanh
 
 Trong thực tế xây dựng công trình thủy, rất khó để xác định chính xác giá trị hệ số thấm của một lớp đất. Với các phương pháp và phương tiện kỹ thuật hiện nay cũng chỉ giúp các nhà khảo sát thiết lập được khoảng giá trị biến động của chúng mà thôi. Chính vậy, đòi hỏi các nhà thiết kế phải dự báo được phạm vi dao động của các thông số dòng thấm, như lưu lượng và gradient thấm trong khoảng biến đổi của hệ số thấm (đặc biệt đối với những công trình có điều kiện địa chất phức tạp), để kịp thời đưa ra các biện pháp đảm bảo sự ổn định thấm cho công trình. Bài viết giới thiệu phương pháp và kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng hệ số thấm của các lớp đất nền đập đất lên các thông số của dòng thấm thông qua việc giải các dạng bài toán thấm.
  • Banner dưới tin mới 4
  • top