nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Ứng phó với biến đổi khí hậu: Phải lồng ghép từ thể chế, chính sách

(10:23:35 AM 01/12/2015)

Tích hợp, lồng ghép là phương pháp tiếp cận phổ biến hiện nay trong phát triển bền vững. Các nội dung lồng ghép cần được thực hiện từ khâu xây dựng thể chế, chính sách, tổ chức thực hiện, nội dung chuyên môn đến kiểm tra đánh giá.

 Theo GS. TS. Trương Quang Học, Đại học Quốc gia Hà Nội, người có nhiều năm nghiên cứu chính sách biến đổi khí hậu, trong ứng phó với biến đổi khí hậu, lồng ghép cần đảm bảo cả hai mục đích thích ứng và giảm nhẹ.


Nghĩa là, các chính sách phát triển kinh tế xã hội cần đặt ra vấn đề điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm giảm khả năng bị tổn thương do biến đổi khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại. Các chính sách còn cần khuyến khích những hoạt động giảm mức độ hoặc cường độ giảm phát thải khí nhà kính, như phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường, tăng cường trồng rừng, trồng cây trong thành phố…

“Chúng ta còn rất ít kinh nghiệm trong lồng ghép biến đổi khí hậu vào chính sách, quy hoạch. Bởi thế cần thành lập một nhóm liên ngành gồm nhiều chuyên gia ở lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu để đề xuất các chính sách lồng ghép khả thi”, GS. Học nói.


Theo TN&MT
  • Banner dưới tin mới 4
  • top