nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng

(15:45:59 PM 09/12/2015)

Ngày 22/12/2010, Bộ Xây dựng ra quyết định số 1129/QĐ-BXD về việc Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng

Bạn vui lòng click vào Vào đây , để download tài liệu đính kèm về máy

  • Banner dưới tin mới 4
  • top