nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định một số nội dung hoạt động của tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

(14:10:33 PM 27/11/2015)

Nhằm đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế chính sách quản lý khai thác công trình thuỷ lợi sáng ngày 20 tháng 7 năm 2010 tại thành phố Thái Nguyên dưới sự chủ trì của Tổng cục thuỷ lợi phối hợp với Viện Kinh tế và Quản lý Thuỷ lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo góp ý dự thảo thông tư quy định một số nội dung hoạt động của tổ chức quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

 Tham dự hội thảo có ông Vũ Văn Thặng – Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, ông Đàm Hoà Bình Vụ trưởng Vụ Quản lí công trình thuỷ lợi, ông PGS.TS. Đoàn Thế Lợi - Viện trưởng Viện kinh tế và Quản lý Thủy lợi, ông Đinh Văn Tĩnh phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài Chính và đại diện của các Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi của cả nước.


Tại buổi hội thảo PGS.TS. Đoàn Thế Lợi thay mặt ban soạn thảo thông tư đã trình bày dự thảo các nội dung chính của thông tư. Nội dung chính của dự thảo thông tư  hướng dẫn đấu thầu đặt hàng trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được Bộ NN&PTNT chỉ đạo thực hiện. Cùng với thông tư 65 hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, thông tư này nhằm đổi mới mô hình tổ chức, cơ chế chính sách quản lý khai thác công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống thuỷ lợi trên cả nước.

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi thay mặt ban soạn thảo thông tư trình bày dự thảo các nội dung chính của thông tư

Đại diện các công ty đã góp ý sôi nổi cho dự thảo lần này, đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo của thông tư mới. Theo Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên là một trong những đơn vị đã thực hiện thí điểm đặt hàng trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi sau khi thực hiện theo chính sách mới thì công ty đã chủ động hơn trong công tác duy tu bảo dưỡng  và công trình cơ bản được sửa chữa. Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia cũng đóng góp nhiều ý kiến như nội dung của thông tư cần đơn giản hơn, khung lôgic cần rõ ràng hơn nữa, thêm dự phòng phí trong khi lập hồ sơ đề xuất, xem xét thêm các quy định khác để tránh chồng chéo giữa các quy định của nhà nước,…

Kết thúc hội thảo, ông Vũ Văn Thặng đánh giá nội dung của thông tư là một trong những nội dung quan trọng đang được Tổng cục chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình thuỷ lợi hiện nay và đảm bảo tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước và cho các công ty.

Thay mặt ban lãnh đạo Tổng Cục Thuỷ lợi, ông Vũ Văn Thặng cảm ơn sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, các công ty đã tham dự, đóng góp những ý kiến quý giá. Và đề nghị ban soạn thảo thông tư xem xét các ý kiến đóng góp và tiếp tục nghiên cứu để sớm ban hành thông tư. Đổng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa từ phía các công ty, sở ban ngành trong quá trình soạn thảo và ban hành thông tư này.
  • Banner dưới tin mới 4
  • top