nấu ăn
Tiếng Việt thiết bị phòng thí nghiệm

Bộ NN&PTNT giao viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi phối hợp với WB chuẩn bị dự án Thủy lợi giai đoạn 2013-2020

(12:03:53 PM 27/11/2015)

Ngân hàng thế giới(WB) đã chấp thuận đề nghị của Bộ NN&PTNT, tiếp tục triển khai dự án: "Hỗ trợ phát triển thủy lợi phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp" cho các tỉnh ven biển Miền trung và Miền núi phía bắc từ nguồn vốn của WB giai đoạn 2012-2020.

 Bộ NN&PTNT có văn bản số 3249/BNN-HTQT ngày 09/7/2012, giao Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi do PGS.TS. Đoàn Thế Lợi, Viện trưởng làm trưởng nhóm chuyên gia trong nước phối hợp với các chuyên gia quốc tế trực tiếp làm việc với các tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ bao gồm: (i) Phân tích, đánh giá hiện trạng quản lý khai thác công trình thủy lợi; (ii) Hiệu quả đầu tư; (iii) Thực trạng cơ sở hạ tầng và dịch vụ tưới tiêu; (iv) Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý; (v) Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch phát triển nông nghiệp; (vi) Quy hoạch sử dụng nguồn nước và phát triển thủy lợi; (vi) Cấp phát và sử dụng vốn trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình thủy lợi, hiệu quả đầu tư và (vii) Các thách thức liên quan đến nguồn nước, hạ tầng, cơ chế chính sách quản lý khai thác công trình thủy lợi


Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi có trách nhiệm sắp xếp, bố trí chương trình, nội dung, thời gian làm việc của đoàn chuyên gia với các tỉnh trong quá trình nghiên cứu.

Thời gian dự kiến thực hiện nghiên cứu bắt đầu từ tháng 7/2012 và kết thúc vào khoảng tháng 5/2013.

Tin IWEM.gov.vn
 
  • Banner dưới tin mới 4
  • top